DROGA KRÓLEWSKA

przez Kraków | Małopolska | Beskidy

Droga Królewska, to najbardziej reprezentacyjna trasa w Krakowie. Wiedzie od obecnego Placu Matejki usytuowanego w dawnym mieście Kleparz, poprzez ulicę Floriańską, Rynek Główny, ulicę Grodzką i Kanoniczą, aż na Wzgórze Wawelskie. Tędy podążały orszaki koronacyjne, wiozące przyszłego króla na Wawel. Tędy też z Wawelu szły kondukty pogrzebowe wiozące zmarłego, aby poddani mogli go pożegnać.

Przemierzając tę trasę poznamy kilkaset lat historii Krakowa, bowiem tutaj skupiało się i skupia życie naszego miasta. Tu odbywają się najważniejsze uroczystości, tu warto bywać i pokazywać się.

Droga Królewska, Via Regia to najsłynniejszy oraz najczęściej uczęszczany szlak turystyczny w naszym mieście.

  • CZAS TRWANIA: 2-4 GODZIN
  • DLA KOGO: dla turystów indywidualnych i grup, dorosłych i dzieci, to Kraków w pigułce